piatok 11. mája 2018

Razia proti pohanským symbolom? Na Slovensku realita.

ENGLISH TRANSLATION BELLOW

Ako isto viete Bes nie je už len hudobným webom, ale naše články sa zameriavajú aj na pohanskú tematiku všeobecne. Včera 10. 5. 2018 na Slovensku prebehla razia namierená proti extrémistom, počas ktorej zobrali tovar aj slovenskému pohanskému obchodu Arkona Pagan Art shop

Obchod, ktorý legálne predáva metalové tričká, pohanské prívesky, ručne vyrábané modly či kožené výrobky sa v demokraticky usporiadanom štáte stal terčom policajnej razie. Kde teda môžeme nájsť ten extrémizmus či jeho propagáciu? Ako sa dopúšťa niekto potláčaniu práv, či šírenia nenávisti ak má záujem v mytológii rôznych etník a národov? Tieto otázky by mala zodpovedať predovšetkým polícia Slovenskej republiky, pretože z tohto konania zastáva rozum.


Je neprípustné aby historické artefakty či symboly trpeli len preto, že ich niekto môže označiť za nežiadúce, len na základe toho, že ich môže nosiť ktokoľvek (teda aj skupinka skutočných extrémistov). Ďalej však nasleduje problém slobody vierovyznania, ktorá je garantovaná ústavou Slovenskej republiky. Ak teda môžu kresťania, židia, či moslimovia nosiť insígnie svojho vierovyznania, mali by aj pohania.

S podporou a prianím veľa zdaru šéfredaktor Besu - S.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yesterday 10. 5. 2018 in Slovakia there was a police action against extremists during which were confiscated goods of Slovak pagan online shop Arkona Pagan Art Shop.

Shop which is legally selling heathen and historical pendants, metal music t-shirts, handmade wooden statues and leather products and suddenly it became, in democratic state of Slovak republic, aim of police action. Where can we  find extremism or its propagation? How do they (Arkona shop) deny's human rights or spreads hatred if they/we are interested in mythology of various ethnics and nations? These questions should be answered by police of Slovak republic, because it has no logic!

It is unacceptable that historical artifacts of symbols are punished because, someone can mark them as unwanted, just because, some real extremists wears them. There is also another problem in this democratic country of ours and it is freedom of religion, which is guaranteed by constitution of Slovak republic. If Christians, Jews or Muslims can wear symbols of their religion. Heathens should  be able as well!

With wishes of support headredactor of Bes - S.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára